Chirurgia szczękowo - twarzowa: Informacje o zabiegach


Chirurgia szczękowa to specjalność o ponad 60-letniej historii, wyodrębniona od chirurgii ogólnej i połączona z chirurgią stomatologiczną, uznająca pryncypia chirurgii plastycznej. Obejmuje swoim zakresem leczenie urazów twarzoczaszki i ich następstw, zębopochodnych stanów zapalnych, wad nabytych i wrodzonych oraz nowotworów kości twarzy w zakresie głowy i szyi (kości i tkanek miękkich). W ramach chirurgii szczękowo - twarzowej wykonuje się również rekonstrukcje chirurgiczne po przebytych urazach lub usunięciu ognisk chorobowych.


Chirurgia szczękowa daje możliwość korekcji chirurgicznej żuchwy i szczęki w przypadkach takich jak prognatyzm, progenia lub retrogenia i innych, w których leczenie ortodontyczne nie daje pozytywnego rezultatu.

Nowoczesną metodą leczenia służącą uzupełnieniu braków pojedynczych zębów lub bezzębia oraz innych ubytków w zakresie twarzy jest implantologia wraz z uzupełnieniem protetycznym za pomocą mostów i protez oraz niekiedy, epitez silikonowych mocowanych na implantach.

Chirurg szczękowy poprzez swoje zabiegi wpływa nie tylko na funkcje fizjologiczne szczęk i żuchwy, ale przede wszystkim na estetykę i wygląd twarzy jako całości.
Najczęściej wykonywane zabiegi:
  • Chirurgiczne usuwanie zębów
  • Korekcja kształtu żuchwy i szczęk
  • Leczenie operacyjne złamań kości twarzy i ich następstw
  • Usuwanie torbieli szczęki i żuchwy
  • Implantologia zębów i protetyka
  • Leczenie nowotworów w zakresie jamy ustnej, głowy i szyi


Nasi specjaliści z tej dziedziny:
dr med. Krzysztof Kuchta
dr med. Paweł Pałka