Implanty


Informacje ogólne

Implanty są to wszczepy wykonane ze specjalnego materiału, który jest biozgodny dla ludzkiego organizmu i gwarantuje stabilną osteointegrację.

Implant wprowadzony do kości szczęki lub żuchwy pełni rolę korzenia zębowego istanowi podstawę do późniejszego uzupełnienia protetycznego. Utrata choćby jednego zęba powoduje duży dyskomfort i zaburzenia funkcji zgryzowych. Najnowocześniejszą i najbardziej postępową drogą uzupełnienia brakującego zęba lub zębów jest wprowadzenie implantu, pozwalającego na uzyskanie sprawności zbliżonej do naturalnej sprawnosci zębów.

Dotychczas implanty mogły być stosowane u wybranych pacjentów spełniających rygorystyczne warunki anatomiczne (odpowiedni wymiar i gęstość kości szczęki czy żuchwy). Obecnie możliwe jest umieszczenie implantów w miejscu brakującego uzębienia u każdego pacjenta. Jest to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych i wprowadzenia na rynek materiałów kościotwórczych, jak również możliwości autogennych przeszczepów.
Dzięki odpowiedniej technice uzyskuje się całkowitą regenerację kości, w którą w późniejszym etapie z powodzeniem można wszczepić implant.

Od kilkunastu last z bardzo dobrym skutkiem stosuje się zabieg "sinus - lift", czyli podniesienie dna zatoki szczękowej z zastosowaniem materiałów kościozastępczych. Technika ta pozwala na wprowadzenie implantu w miejsca znacznego zaniku kości, zwłaszcza w bocznych odcinkach szczęki.

W przypadku zanikłych wyrostków zębodołowych stosuje się techniki dystrakcji kości (poziomą i pionową), co umożliwia w przyszłości sterowaną regenerację kości na odpowiednim odcinku i założenie wszczepów śródkostnych.

Dystrakcja - rozciąganie kości na długość. Po raz pierwszy została zastosowana przez Ilizarowa w przypadku kości długich.

Najchętniej stosowanym materiałem kościotwórczym w naszej klinice jest CERASORB - syntetyczny materiał zawierający fosfor i wapń, dokładnie w takiej ilości, jak zdrowa kość. Dzięki swej porowatej strukturze pozwala na łatwą integrację komórek kościotwórczych i naczyń krwionośnych, gwarantując powstanie nowej struktury kostnej. Po 6-18 miesiącach CERASORB zanika, zastąpiony własną kością.

Wyższość materiałów syntetycznych nad biomateriałami jest oczywista, gdyż wyklucza wystąpienie jakichkolwiek infekcji i powikłań możliwych w przypadku stosowania materiałów uzyskanych z kości zwierzęcych czy ludzkich (BSE, AIDS, Hepatitis).System implantologiczny

W firmie AKmed stosowanych jest kilka systemów implantologicznych (Szwajcaria, Francja, Izrael), jednak wiodącym systemem wyodrębnionym w ciągu 16-letniej praktyki implantologicznej jest system ALPHA-BIO.
System ten łączy w sobie najlepsze cechy i osiągnięcia wszystkich znanych systemów, przez co jest bardzo uniwersalny w zastosowanu.