Dr nauk med. Zbigniew Ulatowski


specjalista chirurgi ogólnej – specjalizacja w zakresie chirurgii tętnic i żył.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej WAM w ŁODZI 1973.
Specjalista chirurgii ogólnej 1981, uzyskał tytuł doktora nauk medyczny w 1985 roku.
Od 1986 roku specjalizuj±cy się w chirurgii naczyniowej.
Kursy leczenia chorób żył między innymi Paryż 1994, Bohum 1998,
Kursy leczenia operacyjnego żylaków kończyn dolnych z zastosowaniem lasera metod± EVLT - Lyon Francja 2006, Wiedeń Austria 2007, Haga Holandia 2011.
Od 2006 roku operuje żylaki kończyn dolnych laserem metod± EVLT.
Pracuje w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifrtrów w Krakowie.