Dr n. med. Krzysztof Kuchta


Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Przebieg kariery:
1990 Dyplom Lekarza Stomatologii A.M w Krakowie
1994 Specjalizacja I-go stopnia z zakresu chirurgii stomatologicznej
2000 Specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowej
2007 Uzyskanie tytułu dr n. med. CMUJ
1993 Kurs implantologii szczękowo-twarzowej w Berlinie
1994 Kurs osteointegracji i epitez twarzy z chirurgii szczękowo - twarzowej Goeteborg
1995 kurs implantologii stomatologicznej system ALPHA-BIO Warszawa
1997 Kurs chirurgii plastycznej w Polanicy Zdroju
1997 Kurs Rozpoznawanie i leczenie nowotworów głowi i szyi Szczecin
1998 Kurs osteointegracji implantów jarzmowych Erasme Hospital Bruksela
2000 Kurs sterowanej regeneracji kosci Frankfurt
2000 Active member of European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
2001 Kurs chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej, osteosyntezy złamań twarzoczaszki Kraków

Krzysztof Kuchta jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-twarzowej. Jest autorem lub współautorem 9-ciu publikacji w pi¶miennictwie krajowym i zagranicznym.Zakres zabiegów:
  • Chirurgiczne usuwanie zębów
  • Korekcja kształtu żuchwy i szczęk
  • Leczenie operacyjne złamań ko¶ci twarzy i ich następstw
  • Usuwanie torbieli szczęki i żuchwy
  • Implantologia zębów i protetyka
  • Leczenie nowotworów w zakresie jamy ustnej, głowy i szyi