Dr Mateusz Gasiński
jest specjalistą otorynolaryngologii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zajmuje się chirurgicznym leczeniem chorób w zakresie głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń uszu, dróg łzowych oraz zmian onkologicznych. Jest autorem licznych prac naukowych z zakresu otorynolaryngologii oraz anatomii prawidłowej. Należy do Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego Chirurgów Głowy i Szyi.

Wykształcenie:


2014
Otwarcie przewodu doktorskiego
2000
Specjalizacja z otolaryngologii
2000
Dyplom lekarza medycyny (Wydział lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Doświadczenie zawodowe:


2012
Staż z chirurgii dróg łzowych w Klinice Okulistyki St. Josefs Hospital, Hagen, Niemcy (pod kierunkiem prof. H.W. Meyer-Rüsenberga)
2008
Starszy Asystent w Klinicznym Oddziale Otolaryngologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie
2007 - 2008
Członek Grupy Projektowej Szpitala św. Rafała SCANMED S.A. w Krakowie
2005 - 2007
Asystent w Klinicznym Centrum Otorynolaryngochirurgii Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach (praca pod kierunkiem prof. H. Skarżyńskiego)
2003 - 2005
Młodszy Asystent w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2001 - 2003
Asystent Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach (m. in. prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Zakres zabiegów:
 1. jama ustna i gardło:
  • adenotomia (usunięcie „trzeciego migdałka”)
  • tonsillektomia (usunięcie migdałków podniebiennych)
  • plastyka wędzidełka języka
  • plastyka podniebienia miękkiego
  • usunięcie złogów kamieni z przewodów wyprowadzających ślinianek
  • usunięcie ciała obcego jamy ustnej i gardła
  • nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego
 2. jama nosowa/zatoki przynosowe/drogi łzowe:
  • plastyka przegrody nosowej
  • plastyka małżowin nosowych dolnych
  • usunięcie ciała obcego z przewodu nosowego
  • usunięcie ciała obcego ze światła zatoki szczękowej metodą Caldwell – Luc
  • plastyka dróg łzowych- odtwarzanie drożności dróg łzowych w zakresie dróg anatomicznych
  • plastyka dróg łzowych- dacryocystorhinostomia
  • intubacja dróg łzowych ze wstawieniem drenów silikonowych
  • nacięcie i drenaż ropnia/ krwiaka przegrody
 3. uszy:
  • tympanotomia przednia z drenażem wentylacyjnym jam bębenkowych
  • attykoantromastoidectomia- operacja radykalna zmodyfikowana ucha środkowego
  • myringoplastyka- plastyka błony bębenkowej
  • usuwanie zmian patologicznych małżowin usznych z rekonstrukcją
  • nacięcie i drenaż ropnia/ krwiaka małżowiny usznej
  • usunięcie przetoki przedusznej
  • usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego
 4. krtań:
  • mikrochirurgiczne usuwanie zmian patologicznych fałdów głosowych
  • usunięcie ciała obcego krtani
  • usunięcie ropnia nagłośni
 5. szyja:
  • usunięcie torbieli bocznej lub środkowej szyi
  • usunięcie ślinianki (guza ślinianki) podżuchwowej
  • usunięcie guza ślinianki przyusznej