Dr n. med. Paweł Pałka


Chirurg szczękowo-twarzowy

Posiada specjalizację z chirurgii stomatologicznej.