Dr n. med. Jacek Topa


Specjalista chirurg

Abdominoplastyka - chirurgiczne leczenie poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha.

Poporodowa niewydolność przedniej ściany brzucha dotyczy młodych kobiet, u których w wyniku przebytej ciąży (lub wielu ciąż) doszło do uszkodzenia powłok jamy brzusznej. Schorzenie obejmuje rozstęp mięśni prostych, któremu często towarzyszą przepukliny pępkowa i kresy białej. Dodatkowy problem stanowi nadmiar skóry, który pogarsza efekt estetyczny zniekształconych powłok jamy brzusznej. Czynnikiem predysponującym do powstania tego schorzenia jest najczęściej duża dysproporcja pomiędzy wielkością płodu a budową ciała ciężarnej, jednak dużą rolę odgrywają czynniki osobniczo-zmienne, np. budowa kolagenu.

Wśród objawów klinicznych dominuje ból w obrębie przedniej ściany brzucha oraz w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, wynikający z niestabilności tułowia. Z powodu dysfunkcji elementów mięśniowo-powięziowych dochodzi do uwypuklenia przedniej ściany brzucha, często przypominającego kolejną ciążę. Zaburzona może być również prawidłowa funkcja przepony, co może mieć wpływ na upośledzenie prawidłowej mechaniki oddychania.

Leczenie chirurgiczne znajduje zastosowanie u kobiet, u których pomimo upływu czasu od przebytego porodu i wdrożonej fizjoterapii, nie doszło do samoistnej rekonstrukcji powłok brzucha. W trakcie operacji likwidowany jest rozstęp mięśni prostych, zaopatrywane są przepukliny pępkowa lub kresy białej (często towarzyszące temu schorzeniu) oraz likwidowany jest nadmiar rozciągniętej skóry. Cięcie chirurgiczne prowadzone jest w strefie „bikini”, umożliwia wycięcie nadmiaru zwisającej skóry oraz ukrycie blizny pod bielizną, co jest szczególnie istotne dla pacjentek poddawanych tej operacji.

Okres rekonwalescencji trwa około 2-3 tygodni, jednak całkowity efekt funkcjonalny i estetyczny osiągany jest po około 6 miesiącach