dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik


Geriatria i leczenie chorób serca

1989: dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie
1995: Specjalizacja I st. z chorób wewnętrznych
2001: Specjalizacja II st. z chorób wewnętrznych
2005: Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznychza pracę z zakresu kardiologii wieku starczego
2009: Specjalizacja z geriatrii

Od 2011r. adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum UJ

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej brała udział w licznych kursach i szkoleniach w zakresie geriatrii i kardiologii.

W ramach pracy w klinice uniwersyteckiej prowadzi wykłady i seminaria dla studentów medycyny oraz szkolenia podyplomowe i specjalizacyjne dla lekarzy. Jest uczestniczką i organizatorką wielu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych ( POLKARD, SHIFT, CIBIS II, ASCEND). W 2003 r. zorganizowała i do dziś kieruje przykliniczną Poradnią Niewydolności Serca.

Członek towarzystw medycznych: Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadcisnienia Tętniczego

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.
Zainteresowania zawodowe: niewydolność serca, nadcisnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, reumatolgia. Dzięki podwójnej specjalizacji zachowuje szerokie spojrzenie na problemy zdrowotne pacjetów. Ogromne doświadczenie zawodowe wspiera jej empatyczne podejście do chorego.